Täiend- ja ümberõpe
 EL Sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est

Euroopa Sotsiaalfondi programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" rahastatav täiskasvanute tööalane koolitus. Lisainfo täiendkoolituste kohta õppetöökorraldajalt Ilmi Mäemurd.

Vana-Vigala TTK pakub võimaluse osaleda järgmistel
TASUTA täiskasvanute tööalasel täiendkoolituse kursusel

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool; kool@vigalattk.ee; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766